Kurs gry na gongu

 

KURSY GRY NA GONGU  PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

Przestrzeń dźwiękowa jest nieograniczona, czeka na Waszą inwencję do działania.

Twórzcie i wzbogacajcie siebie.

 

KURS PIERWSZEGO STOPNIA NAUKI GRY NA GONGU.

,, Kąpiel w  dźwiękach, medytacja, koncert”

Pierwszy stopień umożliwia:

- poznanie odpowiednich technik gry z użyciem różnych pałek,

- zrozumienia idei i zasad o jakich należy pamiętąć  używając dźwięku gongów,

- znaleźć odpowiedź, dlaczego i jak grać z intencją dla siebie i innych,

- poznanie  BHP pracy z gongiem,

- zrozumienie pojęcia poruszania się w sferze dźwięku,

-  naukę prawidłowego przeprowadzenia kąpieli dźwiękowej, medytacji i koncertu.

W  PROGRAMIE

1. Gong – instrument

- historia powstania, produkcja, rodzaje

2. Zapoznanie się z gongami

- ćwiczenia, techniki gry

3. BHP pracy z gongiem

4. Pojęcie rezonansu

- zajęcia indywidualne i grupowe

- ćwiczenia w tworzeniu rezonansu

5. Pozytywny aspekt transu

- nowe wibracje, oczyszczanie, uzdrawiające zmiany

6. Nauka prawidłowego przeprowadzenia ,, Kąpieli w dźwiękach „, ,, Medytacji ”

- zasady, analiza, doświadczanie

7. Koncert

- omówienie, przygotowanie

- rezonans grupy, tworzenie harmonijnej przestrzeni

8. Zakończenie – rozdanie dyplomów

Kurs I stopnia trwa dwa dni

1 dzień – od 11:00 do 17:00

2 dzień – od 11:00 do 20:00 w tym koncert dla gości od 18:00 – 19:00

Czas zajęć jest ruchomy i może zmieniać się w zależności od potrzeb prawidłowego prowadzenia kursu.

 

 

KURS DRUGIEGO STOPNIA

,, Harmonia dźwięku – moc gongu”

I.WYKORZYSTANIE GONGU W TERAPIACH – zajęcia indywidualne i grupowe .

1.TERAPIA UZALEŻNIEŃ:
- grupy wsparcia
- zajęcia z DDA (dorosłe dzieci alkoholików)

2.TERAPIE RODZINNE :
- problemy rodzinne ( partnerzy – potomstwo)
- program umacniania związków (komunikowanie się, oczekiwania, rozbudzanie wrażliwości)
Przedstawienie zajęć z użyciem dźwięku mis i gongów.

3.DŹWIĘK W PSYCHOTERAPII:.
- analiza i leczenie zaburzeń psychofizycznych
- łagodzenie skutków stresu i depresji
- odczuwanie siebie
- kreowanie własnej osobowości

4.DŹWIĘK W PROGRAMACH RESOCJALIZACYJNYCH.

5.WYKORZYSTANIE DŹWIĘKU W REHABILITACJI I DLA LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
- sposoby stosowania dźwięku w zależności od stopnia i rodzaju problemu.

6.DŹWIĘK W SZKOŁACH RODZENIA:
- przykładowe prowadzenie zajęć dla kobiet ciężarnych
- wpływ dźwięku na płód

II.POSZERZENIE ROZWOJU OSOBOWOŚCI NA PŁASZCZYŹNIE DUCHOWEJ,
FIZYCZNEJ I UMYSŁOWEJ:
- synchronizacja półkul mózgowych ,poprawa percepcji

III.FALA DŹWIĘKOWA JAKO NOŚNIK INFORMACJI:
- intencja, dostrajanie wibracji, tworzenie obrazów i myśli

IV. RYTUAŁY:
- oczyszczanie
- zdrowia i młodości
- realizacji marzeń
- zmiany sytuacji

V.HARMONIA:

Jest wtedy ,gdy po połączeniu paru elementów powstanie coś pięknego.

Gong wykorzystuje się począwszy od relaksacji poprzez rehabilitację do terapii wchodzących głęboko
w regiony ludzkiego organizmu.
Dźwięk i wibracje gongu działają uzdrawiająco i regenerująco. Dlatego stosują go naturoterapeuci,
psychoterapeuci, rehabilitanci, fizykoterapeuci, masażyści, oraz lekarze różnych specjalności.
Wykorzystanie dźwięków gongu i mis doskonale sprawdza się jako terapia wspomagająca w
ośrodkach psychoterapii, terapii uzależnień, rehabilitacji ,w szkołach rodzenia. Natomiast w
zakładach wychowawczych i więziennictwie w realizacji programu terapii resocjalizacyjnych.
To ogromne zainteresowanie wynika z potrzeby sięgania do naturalnych i skutecznych metod.

Kurs drugiego stopnia trwa dwa dni
1 dzień – od 10:00 do 18:00
2 dzień – od 10:00 do 18:00

Uwieńczeniem Seminarium zarówno I i II stopnia jest wspólny koncert.
Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują Dyplomy

Zapisy i kontakt:

tel. 506 926 688
e-mail: r_zdzioch@interia.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Both comments and pings are currently closed.

Projekt strony - Piotr Łysenko